On demand

2 490 kr

Digitalt - I egen takt

Systemtänkande och komplexitet

För oss på Välva är systemtänkande arbetssätt värdefulla när vi befinner oss i den svåra dynamiken mellan det som är komplicerat och det som är komplext, i den kontext där designsprintar, innovationsprogram och designprocesser är vanliga verktyg i dag. Systemtänkande blir ett sätt att fördjupa och bredda insikterna som vi arbetar med i design och innovation, så att det vi skapar är något tidigare okänt. Något nytt, och inte bara mer av samma.

Första delarna av kursen introducerar systemteori och komplexitetsteori, som vi tycker bör vara nära länkat till systemtänkande. För att sedan introducera verktyg för att mappa system, som du också får chans att öva på ur din egen organisations kontext. Avslutningsvis kommer du få arbeta med verktyg för att intervenera i systemet, utifrån den mappningen du har gjort, för att skapa ökad motståndskraft – Eller resiliens.

Utbildningens innehåll

Under kursen kommer vi prata om, och arbeta med:

  • Verktyg för att mappa ut ett systems nuläge ur olika perspektiv – Till exempel en produkt, en tjänst, ett team eller en organisation.
  • En introduktion till systemteori och komplexitetsteori
  • En introduktion till Cynefin som guide till beslutsfattande i komplexa och ordnade system och en grundläggande förståelse i skillnaderna mellan systemtyper.
  • Resilienta principer för att få fatt på åtgärder som stärker din produkts eller tjänsts förmåga att löpande blomstra och samtidigt vårda det system det verkar i.

Johan Axelsson

Strateg

Mer nyfiken på systemtänkande och komplexitet?