Välva

Förståelse som möjliggör förändring

Välva är en förändringsstudio.

Vi tror att det är lönlöst att försöka forcera igenom stora förändringar. Välva arbetar med förändring och innovation genom att medskapa förståelse som förändrar förutsättningarna för transformation. Genom praktisk tillämpning av komplexitetsteori stärker vi organisationers egen förmåga att facilitera förutsättningar för förändring, innovation och emergens. 

Kunden

Vi tror att en organisations förmåga att löpande förstå och agera på kundupplevelse är avgörande i en komplex verklighet. Välva stärker organisationers egen förmåga att gemensamt kartlägga kundresan, berättelser och narrativ så att förutsättningar för systemisk förändring uppstår vardagen.

Teamen

Vi tror att ett teams förmåga och möjlighet att verka utifrån sin specifika kontext är en förutsättning för innovation och utveckling. Genom tjänstedesign och agila principer stärker Välva teams förmåga agera i komplexa system

Ledningen

Vi tror att det är lönlöst att försöka skapa eller designa kultur, transformation eller kundupplevelse. Det är, som alla komplexa fenomen, något som uppstår i systemet genom emergens. Välva guidar organisation i arbetssätt för strategi i komplexitet, genom strategiska nulägesbilder som möjliggör för förändring att uppstå i vardagen.

Vänner och samarbetspartners