På Välva har vi förmånen att få vara tillsammans med andra i det som är svårt. Här delar vi problem, tankar och idéer som växer fram längs vägen.

Målgrupp, persona, eller kundtyp – En beskrivning i någon form av människorna som en organisation har en relation till. Det är lika vanligt inom tjänstedesign och markna