Saker vi gjort tillsammans med organisationer för att öka deras egen förmåga att verka i komplexitet – Så dagens affär stärks, och morgondagens möjliggörs.

”Välva har hjälpt oss att gemensamt våga ta i de lite mer komplexa frågorna och genom det rikta utvecklingen av våra digitala kundmöten rätt”
Linda Wärmlöw
Utvecklingschef Axfood
"Det har varit en kreativ och lärorik process tillsammans med Välva. Teamet har övat på nya arbetssätt för att kartlägga kunden, och blivit bättre på att förstå och agera utifrån kundens perspektiv.”
Peter Sivervall
Avdelningschef Riksarkivet
"Arbetet med kundresan har gett organisationen en gemensam bild av vad som funkar bra, och vad som behöver förändras. Och tillsammans med Välva är vi redan igång med att testa nya arbetssätt och lösningar.”
Fastighetsbolag i Stockholm
Chef Kund och support