Välva stärker organisationers egna förmågor att verka i det som är osäkert, mångtydigt och viktigt. Ska vi göra det tillsammans?

Ska vi koppla upp i en halvtimme och mixtra med ett upplägg, mappa ut ett problem, snacka utbildning, dela arbetssätt, eller bara utbyta lite erfarenheter. 

Johan Sjöström

Johan.Sjostrom@valva.se

Johan Axelsson

Johan.Axelsson@valva.se

”Välva har hjälpt oss att gemensamt våga ta i de lite mer komplexa frågorna och genom det rikta utvecklingen av våra digitala kundmöten rätt”
Linda Wärmlöw
Utvecklingschef Axfood
"Det har varit en kreativ och lärorik process tillsammans med Välva. Teamet har övat på nya arbetssätt för att kartlägga kunden, och blivit bättre på att förstå och agera utifrån kundens perspektiv.”
Peter Sivervall
Avdelningschef Riksarkivet
"Arbetet med kundresan har gett organisationen en gemensam bild av vad som funkar bra, och vad som behöver förändras. Och tillsammans med Välva är vi redan igång med att testa nya arbetssätt och lösningar.”
Fastighetsbolag i Stockholm
Chef Kund och support

Johan Sjöström

Johan Sjöström har över 20 års erfarenhet av digital utveckling och design av digitala kundmöten. De senaste fem åren har Johan utbildat i kundresekartläggning, kundupplevelse och Customer Experience Management via, Dagens Industri, Resumé och Handelshögskolans företagsutbildningar.

Till vardags arbetar Johan tillsammans med organisationer genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och komplexitetsteori för att skapa kraft i affärsutvecklings- och innovationsprocesser. Johan är också involverad i ett antal startup-verksamheter inom hållbarhet.

Johan Axelsson

Johan Axelsson är kommunikationsvetare och marknadsförare i grunden och har arbetat med tjänste- och produktutveckling, design och kundupplevelse i över 10 års tid. I dag utbildar han, och arbetar tillsammans med organisationer, för att utforska hur vi kan få saker gjorda i en oförutsägbar och komplex verklighet.

Johan har lång erfarenhet av arbetssätt som hjälper organisationer att förstå de kunder, medborgare och människor som de finns till för. Med det som grund arbetar han tillsammans med organisationer för att forma team, arbetssätt och nyfikenhet så att nya saker blir gjorda, och nya värden växer fram.

Vänner och samarbetspartners