Genom praktisk tillämpning av komplexitetsteori stärker vi organisationers egen förmåga inom tre områden.