Genom praktisk tillämpning av komplexitetsteori stärker vi organisationers egen förmåga inom tre områden.

"Det har varit en kreativ och lärorik process tillsammans med Välva. Teamet har övat på nya arbetssätt för att förstå och agera utifrån kundens komplexa perspektiv. Och jag tror att Välva också har lärt sig mycket på resan.”
Peter Sivervall
Avdelningschef Riksarkivet
För insikter om kunderna blir inte automatiskt värdefullt i organisationer, det blir värdefullt först när det leder till förändring i vardagen. Arbetssätten för att skapa förståelse för kunderna måste därför alltid utgå från den kontext som den ska vara värdefull i. Frågan blir alltså: Hur kan team och organisationer skapa förståelse för kunderna på en nivå som leder till att de agerar på nya sätt i vardagen? 
 
Av den anledningen arbetar vi alltid tillsammans med ett team från organisationen när vi kartlägger kundresor, målgrupper, narrativ-landskap, eller någon annan kundförståelse. Just för att säkerställa att insikterna är av den typen som kommer leda till handling i just den specifika organisationen. För det är först då som organisationer kan skapa något nytt och värdefullt för människorna som är deras kunder.
 
Välva gör det genom:
  • Kundresa: Leda eller coacha team i arbetet med att mappa ut en kundresa.
  • Narrativ-research: Skapa förståelse genom kombinerad kvalitativ och kvantitativ data genom narrativ-baserad insamling via Sensemaker® från Cynefin®.
  • Utbildning kundresekartläggning: Vår utbildning i kundresekartläggning och CX stärker teams förmåga att arbeta med CX och kundresor i en komplex organisation.
”Välva har hjälpt teamen att gemensamt våga ta i de lite mer komplexa frågorna och genom det rikta utvecklingen av våra digitala kundmöten rätt”
Linda Wärmlöw
Utvecklingschef Axfood
Välva arbetar också tillsammans med specialistteam, såsom team av agila coacher eller service designers, för att stärka deras förmåga att facilitera research, design och förändring i komplexa sammanhang.
 
Välva gör det genom:
  • Coachning av team: Verktyg och arbetssätt som löpande stärker teams förmåga att arbeta med komplexa problem i osäkra kontexter.
  • Utbildning tjänstedesign: Vår utbildning tjänstedesign i komplexa organisationer stärker människors och organisationer förmåga att designa digitala produkter och tjänster i komplexa sammanhang.