25 sep 2024

9000 kr

09-17. Malmskillnadsgatan, Stockholm

29 januari 2025

9000 kr

09-17. Malmskillnadsgatan, Stockholm

Förmågan att designa produkter och tjänster i riktning mot ett definierat mål är värdefullt. Men i osäkra sammanhang krävs det andra verktyg för att skapa förståelse. Det krävs verktyg som respekterar komplexiteten – Både i relation till kunderna och inom organisationen som ska förstå kunderna.

I osäkra sammanhang handlar tjänstedesign eller service design om att skapa tillräcklig systemförståelse för att kunna förstå vilka faktorer i systemet som låter sig designas – Så att förändring i positiv riktning kan uppträda. Det ställer höga krav både på hur den förståelsen skapas, men framförallt att förståelsen direkt möjliggör agerande för team och organisationer. Det är kärnan i den här utbildningen.

Systemtänkande och komplexitetsteori ställer nya villkor på service design och tjänstedesign. I den här kursen övar vi på att verka i det som är svårt och osäkert på sätt som möjliggör för nya produkter, tjänster och upplevelser att uppstå.
Johan Axelsson

Fokus i utbildningen läggs på på att bredda verktygslådan för människor som arbetar med designmetodik, designtänkande och förändring för att lösa det som upplevs svårt att lösa – Och som vi därför behöver andra verktyg för att ta oss an. Innehållet i kursen utformas till viss del utefter gruppens egen kontext, sammanhang och utmaningar. Vår avsikt är att kursen ska ge dig verktyg för att ta dig an de lite svårare problemen på helt nya sätt. Indirekt design kallar vi det ibland. 

Frågor och svar

Passar utbildning mig?

Vi utbildar både inom offentlig och privat sektor. Hittills har vi stött på titlar som tjänstedesigners, service designers, strateger, innovations-personer, affärsutvecklare, hållbarhetsansvariga, CX-ansvariga, agila coacher och teknikchefer. Men titel spelar mindre roll. Är du nyfiken på tjänstedesign i svåra, osäkra och komplexa sammanhang? Välkommen.

Vad menas med komplexitet inom design?

I komplexa adaptiva system existerar inte linjära samband mellan orsak och verkan. Det innebär att tjänstedesign i komplexa sammanhang inte handlar om att identifiera önskvärda utkomster och sedan designa dem. Istället behöver vi utgå från systemet för att skapa förståelse på en nivå som går att agera utifrån. För att agera på det som faktiskt är möjligt att agera på. Den här kursen utgår i huvudsak från fyra principer:

 • Systemets nuläge dikterar möjliga steg att ta, vilket innebär att vi bör fokusera på nuläget, inte på idealiserade framtida lägen.
 • Det går inte att skapa, eller designa, en önskad förändring. I komplexa adaptiva system kan vi enbart skapa förutsättningar för systemet att förändras.
 • Vi kan inte analysera oss fram till vilken konsekvens en insats i ett komplext system kommer få. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer få oavsiktliga konsekvenser.
 • Vi kommer aldrig förstå helheten av något komplext, istället behöver vi förståelse för vad som är tillräcklig förståelse för att kunna agera.

Vilka verktyg kommer jag öva på?

Exakt vilka verktyg vi kommer fördjupa oss i bestämmer vi tillsammans utifrån deltagarnas kontext och utmaningar. Men det finns en grund som alltid finns med:

Sen brukar vi ibland komma in på prototypande i osäkra förhållanden, användarkartor och hypotesfri research för att nämna några.

Vad menas med system?

Vi antar ett systemteoretiskt perspektiv och arbetar med systemet som utgångspunkt och lins. Det innebär att vi är mer intresserade av systemet, hur systemet är organiserat och interaktionerna inom systemet än aktörerna eller sakerna i systemet.

Ett system kan, i det här fallet, definieras som ett nätverk med ett delat sammanhang. Olika typer av system skapar olika förutsättningar för organisationer att verka, och olika arbetssätt lämpar sig. Därför är det ett värdefullt perspektiv. Här kan du läsa mer: Vad är ett system?

Utbildningsledare

Johan Sjöström

Johan Sjöström har över 20 års erfarenhet av digital utveckling och design av digitala kundmöten. De senaste fem åren har Johan utbildat företag i kundresekartläggning, kundupplevelse och Customer Experience Management via, Dagens Industri, Resumé och Handelshögskolans företagsutbildningar.

Johan Axelsson

Johan Axelsson är kommunikationsvetare i grunden och har arbetat med kundupplevelse och tjänste- och produktdesign i över 10 års tid. I dag utbildar han, och arbetar tillsammans med team och organisationer, för att utforska hur vi kan få saker gjorda i en oförutsägbar och komplex verklighet.

Schema för utbildning

Förmiddag 09.00-10.00: Introduktion till systemtänkande och komplexitet – Utifrån perspektivet tjänstedesign.

 • Vad skiljer tjänstedesign i komplexitet från mer ordande sammanhang – Och hur kan vi veta i vilken typ v sammanhang ett team eller en organisation befinner sig?
 • Kvick övergripande introduktion till eftermiddagens verktyg.

Förmiddag 10.00-12.00: Teoretiskt perspektiv på arbetssätt för tjänstedesign i komplexitet.

 • En förutsättning för att verka i komplexa kontexter är att förstå nuläget. Med det som utgångspunkt kan vi hitta in i vilka förändringar som är möjliga för att forma bättre produkter och tjänster.
 • Här kommer vi arbeta med Cynefin-ramverket för att skapa förståelse och mappa ut organisationens kontext .

Eftermiddag 13.00-16.00: Praktiskt arbeta med 2-3 olika kartläggningsverktyg, beroende på gruppens utmaningar. 

 • Att skapa kartor över det som är svårt är avgörande i komplexitet, förutsatt att kartorna leder till handlande. Konsten att skapa förståelse som går att designa utifrån övar vi på här.
 • Öva på kartläggning. Utifrån gruppens nyfikenhet och sammanhang så fokuserar i på verktyg som känns mest relevanta. Två vanliga exempel som vi jobbar med här är Estuarine-kartor och narrativ-kartor.

Eftermiddag 16.00-17.00: Avslutning och extratid

 • Vad var klurigast i dag? Vad borde vi förtydliga eller fördjupa? Vad är vi mest nyfikna på?

Johan Axelsson

Designer & Researcher

Vill du öka förmågan för flera team eller hela din organisation?

Vi genomför utbildningar som är anpassade till organisationer som en del av de arbeten vi gör, eller fristående från annat arbete. Hör av dig till Johan så kan ni mixtra ihop ett upplägg som passar din organisations kontext.

Boka utbildning

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.