Därför bryr sig Välva om komplexitet

Alicia Juarrero är en föregångare inom komplexitets-teori. I sammanfattningen av Alicia Juarreros nya bok “Context Changes Everything” skriver hon:

“Facilitating the emergence and persistence of validated coherence, of adaptable and evolvable interdependencies that can continue to form and persist in nature, among human beings and between nature and human-kind, is among our most compelling responsibilities. Facilitating the emergence and preservation of a thoroughgoing resilience that affords to both the natural and the human worlds the conditions not only to persist but especially to evolve and thrive is the most pressing moral imperative facing humankind today.”.

Vi tycker att Alicia sätter fingret på något som är riktigt viktig eftersom den för med sig en moralisk plikt att förstå och arbeta med komplexitet, något vi länge har ansett vara viktigt för lagstiftare, beslutsfattare och medborgare att inse. Utan att förståelsen om hur vi kan verka i komplexa system har vi inte förutsättningarna för att leda effektivt, utforma politik eller utveckla lösningar på uppkomna problem som plågar vår värld. 

Vi ser det i allt ifrån klimatförändringar på planetnivå, individuell mental hälsa och en förlamande misströstan inför en organisatorisk oförmåga att förändra. Vad kan vi ens göra för skillnad?

Det är just det som är så avgörande med att arbeta med komplexa system – att vi söker förståelse för vad som begränsar, stärker och håller dem samman. När vi tillsammans skapar sådan förståelse så kan vi ta oss an komplexa problem på riktigt. 

Det borde vara självklart kanske du tycker, men det behöver ändå sägas. Och det är anledningen till att vi vill att dessa verktyg och perspektiv sprids i världen och hamnar i så många människors händer som möjligt. Därför är komplexitet så viktigt för oss på Välva. Och vi vill utforska det tillsammans med alla som vill åstadkomma förändring.