Leda förändring av digitala möten i de komplexa matsystemen

”Mat på bordet idag igen, tack vår Herre som gett oss den!” Ritualerna kring mat ser annorlunda ut idag än för några årtionden sedan. Hur maten hamnar på bordet, vårt förhållande till mat, hur vi planerar för maten, hur vi handlar mat och hur vi lagar mat har på många sätt förändrats i grunden. Som medarbetare hos en aktör som Axfood kan de nya matsystemens utmaningar kännas abstrakta och övermäktiga att arbeta med i vardagen.

”Välva har hjälpt oss att gemensamt våga ta i de lite mer komplexa frågorna och genom det rikta utvecklingen av våra digitala kundmöten rätt”
Linda Wärmlöv
Utvecklingschef Axfood

Att utveckla kundmöten inom matsystemet är utmanande eftersom det är rör något som vi som konsumenter gör varje dag. Det påverkas av mänskliga beteenden, matproduktion, teknik, logistik, klimat, trender och otaliga andra aspekter. Matsystemet är komplext, och det är svårt att förstå och designa goda kundmöten som främjar resilienta beteenden.

Konkret så arbetar vi tillsammans med de tvärfunktionella teamen för att hitta gemensamma utgångspunkter och skapa riktning som ökar vår gemensamma förmåga. Det gör vi bland annat genom att:

  • Arbeta fram gemensamma riktningar som guidar arbetet i vardagen.
  • Genomföra kundresekartläggningar för att förstå varumärkenas relation med kund och blivande medarbetare. (Vad är en kundresa?)
  • Öka flexibiliteten i IT-arkitekturen för att bättre möta befintliga, och framtida, kundbehov.
  • Arbetar med olika typer av visualiseringar av nuläget i en komplex kontext för att förstå vad nästa steg i vardagen bör vara.

Är du nyfiken på hur vi arbetar med tjänstedesign och förändring i komplexa system?

Kund: Axfood
När: 2022-2024
Next project