Kundresan skapar strategiskt fokus och får rätt saker gjorda i vardagen

Välva arbetar tillsammans med ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i och omkring Stockholm. Med 60-talet fastigheter i Stockholmsområdet är de med och formar hållbara och attraktiva arbetsplatser för stockholmare runt om i staden.

Tillsammans har vi genomfört en kundresekartläggning, med syfte att öka förståelsen för hur det är att verka på arbetsplatsen för fastighetsbolagets kunder. Tillsammans med ett tvärfunktionellt team på 11 personer har vi genomfört interna och externa intervjuer, analyserat fram en kundresa, prototypat lösningar på prioriterade problem, hittat in i riktning framåt och tillsammans med teamet format en konkret road map för den fortsatta kunddrivna utvecklingen.

Arbetet med kundresan har gett oss en tydlig bild av vad som funkar bra, och vad som behöver förändras. Och vi är redan i gång med att förändra. Det har varit avgörande att vi har arbetat fram problem och lösningar tillsammans med ett tvärfunktionellt team från hela organisationen. Vi har lärt oss massor av det, hela teamet. ”
Chef Kund och Support

Arbetet med kundresan och kundresekartläggningen har genomförts tillsammans med representanter från alla delar av verksamheten. Teamet var med och gjorde insamlingen, analysen, var med och tolkade vad insikterna innebär för organisationen och framförallt var med och formade vad som behöver göras.

När vi jobbar på det här sättet låser vi upp all den innovationskraft som alltid finns hos de personer som arbetar nära kunden i sitt dagliga arbete. Dels hittar vi snabbt in i redan existerande idéer och tankar om hur vi kan skapa en bättre kundupplevelse, dels så får vi ökad genomförandekraft i vardagen för de strategiska prioriteringar vi gemensamt gör utifrån kundresan.

Är du nyfiken på att lära dig mer om kundupplevelse och CX?

Kund: Fastighetsbolag
När: 2023
Prev project Next project