Ett samtal om indirekt design, innovation och kundupplevelse

Organisationer skapar förståelse för kunder och medborgare med förhoppning om att det ska leda till förändring i organisationer och samhälle. Men ny förståelse för kunder eller användare verkar inte automatiskt led till nya beteenden, ageranden och innovation.

Det här är ett samtal som tar avstamp i frågan: Tänk om nya saker bäst skapas indirekt? Hur kan vi arbeta för att möjliggöra förändring, snarare än att skapa (tvinga) förändringen i sig? Vad innebär det för oss som arbetar med utveckling, innovation och förändring? 

Här kan du läsa mer om indirekt design och hur vi kan skapa förutsättningar för tjänstedesign, förändring och kundupplevelser.