Kundresekartläggning som leder till förändring

Välva har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse (CX), kundresor och kunddriven förändring. Vi har utbildat över 100 organisationer inom kundupplevelse och kundresor, bland annat i samarbete med Dagens industri och Handelshögskolan. 

Vi arbetar dessutom dagligen tillsammans med organisationer för att stärka deras egen förmåga att genomföra kundresekartläggningar. Antingen genom ett coachande upplägg, där vi guidar ett team genom processen. Eller genom ett praktiskt upplägg där vi tillsammans med teamet arbetar med kvalitativ och kvantitativ insamling, analys och mappning.

Oavsett vägen framåt så kompletterar vi metoder för kundresekartläggning med komplexitetsteori, systemtänkande och agil produktutveckling – Så att det vi lär oss om kunderna, också leder till direkta förändringar i organisationen.

Hur är det att arbeta tillsammans med Välva?

”Välva har hjälpt oss att gemensamt våga ta i de lite mer komplexa frågorna och genom det rikta utvecklingen av våra digitala kundmöten rätt”
Linda Wärmlöw
Utvecklingschef Axfood
"Det har varit en kreativ och lärorik process tillsammans med Välva. Teamet har övat på nya arbetssätt för att förstå och agera utifrån kundens komplexa perspektiv. Och jag tror att Välva också har lärt sig mycket på resan.”
Peter Sivervall
Avdelningschef Riksarkivet
"Arbetet med kundresan har gett organisationen en gemensam bild av vad som funkar bra, och vad som behöver förändras. Och tillsammans med Välva är vi redan igång med att testa nya arbetssätt och lösningar.”
Fastighetsbolag i Stockholm
Chef Kund och support

Vi pratar så ofta vi kan om hur förenklande bilder av kunden är skadliga i CX-arbetet.

Tillsammans med Custellence, ett verktyg för kundresekartläggning, pratade Välva om kundupplevelse som ett komplext fenomen, och vad det innebär för organisationer, som i sig själva är komplexa, att fokusera på något så komplext som kunden.  

Spela videoklipp

Johan från Välva, tillsammans med Pernilla Glaser, utforskar organisationers relation till sina kunder. Och hur vi kan förstå kundens resa och upplevelse på nya sätt, och hitta nya arbetssätt. Ett samtal om det svåra med upplevelser.

Utbildning: Kundupplevelse i en komplex verklighet

Välvas utbildning inom kundupplevelse och kundresor ökar organisationers egen förmåga att skapa förståelse för kunderna. Den typ av förståelse som leder till att rätt saker blir gjorda i den komplexa vardagen.

Johan Sjöström

Strateg

Ska vi skapa förståelse för kunden tillsammans, så att nya saker blir gjorda i vardagen?

Johan Sjöström har över 20 års erfarenhet av digital utveckling och design av kundmöten. De senaste fem åren har Johan utbildat företag i kundresekartläggning, kundupplevelse och Customer Experience Management via Dagens Industri, Resumé och Handelshögskolans företagsutbildningar.

Till vardags arbetar Johan tillsammans med organisationer genom att kombinera kundinsikt, designtänkande och komplexitetsteori för att skapa kraft i affärsutvecklings- och innovationsprocesser. Johan är också involverad i ett antal startup-verksamheter inom hållbarhet

Vänner och samarbetspartners

Breakit